Canna PH- GROEI

Canna PH- GROEI 1 liter

CANNA PH- GROEI
Voor het aanzuren van voedingsoplossingen voor snelgroeiende planten tijdens de groeifase.

Gebruiksaanwijzing:

 • Voeg op 100 liter voedingsoplossing 5 ml pH- Groei toe
 • Goed roeren en meet de pH
 • Indien nodig het bovenstaande herhalen tot dat de gewenste zuurtegraad is bereikt
 • Advieswaarde pH: 5,2 – 6,4

Waarschuwing:

 • Corrosief, bevat 38% Salpeterzuur
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden
 • Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
 • Damp niet inademen
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
 • Draag geschikte beschermende kleding
 • Verontreinigde kleding direct uittrekken
 • Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen