Canna PH- BLOEI

Canna pH ? bloei is een middel wat helpt bij het verminderen van de PH waarde gedurende de groeiperiode . Het product bevat 59% Fosforzuur. Door dit product zullen de zuren in de voedingsstoffen afnemen met als gevolg dat de plant minder zuren tot zich zal krijgen.

Als u dit product gebruikt neem dan beschermende maatregelen.

Gebruik;
-Gebruik 5 ml pH- bloei per 100 liter voedingsoplossing(goed mengen en pH meten).
-Indien nodig herhalen, totdat de gewenste pH waarde bereikt is.
-Ideale waarde pH: 5,2 – 6,4.

Waarschuwing:
-Bevat 59% Fosforzuur.
-In aanraking met huid kan men ernstige brandwonden oplopen. Op een afgesloten plaats en buiten bereik van kinderen bewaren.
-Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
-Draag ten aller tijden bij gebruik van dit product beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht.
-Kleding die gebruikt is bij gebruik van dit product direct uittrekken.
-Bij een ongeval of wanneer men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (neem etiket mee).