Canna PH+

Canna pH+20% is een middel wat helpt bij het verhogen van de PH waarde tijdens de gehele cyclus. Door dit product zullen de zuren in de voedingsstoffen toenemen met als gevolg dat de plant meer zuren tot zich zal krijgen.

LET OP Men dient bij gebruik van dit product de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Gebruik:
-Gebruik 4 ml pH+ per 100 liter voedingsoplossing(goed mengen en pH meten).
-Indien nodig herhalen, totdat de gewenste pH waarde bereikt is.
-Ideale waarde pH: 5,2 – 6,4.
Waarschuwing
-In aanraking met huid kan men ernstige brandwonden oplopen. Op een afgesloten plaats en buiten bereik van kinderen bewaren.
-Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
-Draag ten aller tijden bij gebruik van dit product beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht.
-Kleding die gebruikt is bij gebruik van dit product direct uittrekken.
-Bij een ongeval of wanneer men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (neem etiket mee).